QARA QARAYEVIN PEDAQOJI PRINSIPLƏRI

Yuri SAYUTKIN
Search


MILLI KONSERVATORIYA:
REALLIQLAR VƏ PERSPEKTIVLƏR

.
Ü.HACIBƏYOV ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT KONSERVATORIYASINDA
XOR DIRIJORLUĞU KAFEDRASININ YARADILMASI TARIXINDƏN

Leyla FƏRƏCOVA
QARA QARAYEVIN PEDAQOJI PRINSIPLƏRI

Yuri SAYUTKIN
AZƏRBAYCANDA PROFESSIONAL MUSIQI
TƏHSILININ YARANMASINA DAIR

Minirə DILBAZI
ŞÖVKƏT ƏLƏKBƏROVA ADINA
MUSIQI MƏKTƏBI BU GÜN

Fəxriyyə QULIYEVA

 


       Fortepiano şöbəsidə R.Q.Şlimakın rəhbərliyi ilə gözəl pianoçu-müəllimlər çalışırdılar: D.T.Turmanidze, E.A.Soşkina, S.A.Ulyanova, uzun müddət R.M.Kaplun və Z.I.Stelnik kimi tanınmış müəllimlər məktəbin məsləhətçisi olmuşlar. Hazırkı dövrdə də fortepiano şöbəsi yüksək professional səviyəsi ilə fərqlənir. Şöbə müdiri T.A.Vəlibəyovanın, müəllimlərdən G.Q.Budaqovanın, N.M.Mehtiyevanın, N.V.Kostyuçenkonun, Y.S.Sayutkinin səriştəli işini xüsusi qeyd etmək lazımdır.

       Məktəbin xor kollektivinin işi də təqdirəlayiqdir. Əvvəlki illərdə məktəbdə fəaliyyət göstərən birləşmiş böyük xora tanınmış xormeyster M.S.Şapiro rəhbərlik etmişdir. Hal-hazırda məktəbin xormeysteri Z.I.Nurullayeva bu ənənəni davam etdirir. Təsadüfi deyil ki, şəhər musiqi məktəblərinin Qönçə-2002 festivalında 8 saylı məktəbin xor kollektivinin çıxışı xüsusi qeyd olunmuşdur.

       Rəna xanımın rəhbərliyi altında 8 saylı məktəb respublikada və şəhərimizdə keçirilən bir sıra müsabiqə və festivallarda həmişə ön cərgələrdə olur.

       Belə ki məktəbin şagirdi U.Məmmədxanov 2002-ci ildə Fikrət Əmirov adına nəfəs və zərb alətləri ifaçılarının müsabiqəsində birinci mükafata və laureat adına layiq görülmüşdür.

       Təqdirəlayiqdir ki, H.Məmmədov adına xalq çalğı alətləri ifaçılarının respublika müsabiqəsində 1993-cü ildən başlayaraq, 8 saylı musiqi məktəbinin şagirdləri mütəmadi olaraq, birinci yerləri tuturlar. Belə istedadlı uşaqlardan X.Şirinov 1993-cü ildə III mükafata layiq görülmüş, 1995-ci ildə isə o, S.Tağıyevlə birinci mükafatı bölüşdürmüşdür (müəllimlər M.T.Məmmədov və F.B.Manafov). R.Heydərov 1997-ci ildə I mükafatı (müəllim A.Abbasov), X.Abdullayev 1999-cu ildə II mükafatı (müəllim M.T.Məmmədov) qazanmışdır. Nəhayət, 2003-cü ildə keçirilən müsabiqədə məktəbin şagirdi P.Ismayılov II mükafata (müəllim A.Abbasəliyev) layiq görülmüşdür.

       1998-ci ilin dekabr ayında 8 saylı məktəbdə ilk dəfə pianoçuların Qara Qarayev adına şəhər müsabiqəsinin keçirilməsi əlamətdar hadisə oldu. Bu müsabiqənin təşkilində və keçirilməsində məktəbin müdiri R.H.Rəhimovanın və Bakı musiqi texnikumun müəllimi Z.Quliyevanın böyük əməyi olmuşdur. Müsabiqədə məktəbin şagirdi Q.Siraceva (müəllim R.Rəhimova) birinci mükafata layiq görülmüş və laureat adını qazanmışdır. Qara Qarayev adına ikinci müsabiqənin keçirilməsi 2004-cü ilə planlaşdırılır. Qeyd edək ki, müsabiqənin proqramı çox maraqlı və zəngindir, bütün turlarda Qara Qarayevin müxtəlif janrlı əsərlərinin ifası nəzərdə tutulur.

       Hər il keçirilən hesabat konsertləri də təkcə şagirdlərin və valideynlərin deyil, bütün musiqi ictimaiyyətinin böyük bayramına çevrilir.

       Rəna xanım qeyri-adi həyatsevərliyi və zəhmətkeşliyi, öz həmkarlarına qarşı qayğıkeşliyi ilə bütün kollektivin hörmətini qazanmışdır. Rəna xanımın imtahanlarda iştirakı müəllim və şagirdlər üçün məsuliyyətli bir sınaqdır. Çünki hamıya məlumdur ki, Rəna xanım tardan-fortepianoya qədər hər bir alətin fakturasını çox gözəl bilir və həmişə hər bir ixtisas üzrə olduqca dəqiq və peşəkarcasına məsləhətlər verir. Bu da onun böyük təcrübəsilə izah olunur. Rəna xanım əsərin təfsir xüsusiyyətləri barədə fikirləri musiqinin mahiyyəti melodiyanın ruhu, frazaların dəqiq ifası, texniki cəhətləri ilə bağlıdır.

       Və hər tərbirdə hökmən Qara Qarayevin musiqisi səslənməlidir. Axı Rəna xanımın səyi nəticəsində məktəbə böyük bəstəkarın adı verilmişdir. Məhz Qara Qarayevin musiqisi həm müəllimdən, həm də şagirddən maksimal dəqiqlik və professionallıq tələb edir.

       2002-ci ilin sentyabr ayında Rəna xanımın 70 illik yubileyi məktəbin kollektivi tərəfindən böyük təntənə ilə qeyd edildi. Respublikanın əməkdar incəsənət xadimi, Bakı şəhər Mədəniyyət Idarəsinin müdiri H.A.Qurbanovun, Mədəniyyət nazirinin müavini S.Məmmədəliyevanın, Mədəniyyət Nazirliyinin kadrlar idarəsinin müdiri P.Babayevanın, bir sıra uşaq musiqi məktəbləri direktorlarının iştirak etdiyi bu tədbir Rəna xanımın əsil yaradıcılıq gecəsinə çevrildi. Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlunun yubilyara şəxsi təbriki çatdırıldı. Bu, bütün ömrünü gənc nəslin musiqi tərbiyəsinə həsr etmiş Rəna xanımın fəaliyətinə verilən böyük qiymət idi.

       Rəna xanım musiqi təhsili sahəsindəki xidmətlərinə görə Şərəf nişanı ordeninə, Əmək veteranı medalına, respublikanın Əməkdar müəllimi fəxri adına layiq görülmüşdür. Rəna xanımı həqiqətən də musiqi tərbiyəsi sahəsinin arxitektoru adlandırmaq olar. Çünki o, nümunəvi musiqi məktəbinə başçılıq edir. Və bu məktəb dahi Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin adını fəxrlə daşıyır.

Tərcümə edəni Cəmilə Həsənova

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page