ÉÅÍÈËÈÊËßÐÈÌÈÇ
YARADICILIQ…
.
Search

ÉÅÍÈËÈÊËßÐÈÌÈÇ
INTERNET SƏHIFƏLƏRINDƏ...

YARADICILIQ…
.
MÜSAHIBƏLƏR…
.
TƏHSIL...
.
GÖRÜŞLƏR…
.

 


RIFAT KOMAÇKOV        R.Komaçkov – Dövlət Akademik simfonik orkestrinin solisti, Rusiyanın əməkdar artisti, Azərbaycan kontrabas məktəbinin parlaq nümayəndəsidir. Fitri istedada malik bu musiqiçi Şostakoviçin violonçel konserti, Sen Sansın, Dvorjakın, Rubinin Konsertləri kimi bir neçə ən yüksək virtuozluq tələb edən mürəkkəb əsərləri ifa etmişdir.

       Bu istedadlı musiqiçi çaldığı alətə dərin məhəbbət və sədaqətlə yanaşırdı. Məharəti və solo fəaliyyətində nümayiş etdirdiyi istedad Komaçkovu müasir ifaçılıq sənətinin zirvəsinə yüksəltmişdi.

       Konservatoriyanın ən parlaq məzunlarından olan Komaçkov öz yaradıcılıq fəaliyyətinə Bakı Filarmoniyasının Dövlət simfonik orkestrində başlayır. Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri təşkil olunarkən, ona orkestrin solisti vəzifəsi təklif edilir. Orkestrdə işləyən zaman Komaçkov müxtəlif ansambllarda iştirak edərək solo fəaliyyətini davam etdirir və bir neçə fond yazısı edir.

       Komaçkovun fəaliyyətinin «Bakı dövrü»nün mühüm hadisələrindən biri onun Bottezinin ən mürəkkəb əsərlərindən biri olan «Kontrabas və skripka ilə orkestr üçün böyük konsert dueti»ni ifa etməsi oldu. Skripka partiyasını o zaman Moskva konservatoriyasının aspirantı olan, hazırda respublikanın xalq artisti Sərvər Qəniyev ifa etmişdi. Bu ifanın lent yazısı indi də hər iki solistin virtuozluğu və səslənmə gözəlliyilə heyran edir.

       Moskvaya köçdükdən sonra Komaçkov müsabiqədən keçərək, Nemiroviç-Dançenko adına teatrda işə başlayır, iki ildən sonra isə müsabiqə mərhələlərindən keçərək, Y.Svetlanovun rəhbərlik etdiyi Dövlət Akademik simfonik orkestrində çalışmağa başlayır və artıq otuz ildən çoxdur ki, kontrabaslar qrupunun əvəzedilməz konsertmeysteri kimi fəaliyyət göstərir.

       Orkestrdə işləyərkən Komaçkov təkcə Moskvada və bütün Rusiyada deyil, xaricdə də solo çıxışlarını davam etdirir.

       Öz ifası ilə Komaçkov solist-virtuoz kimi tez bir zamanda ən görkəmli kontrabasçılar və Moskvanın musiqi ictimaiyyətinin rəğbətini qazanır. On ən mürəkkəb ştrixlərin öhdəsindən məharətlə gəlməsi, sol əlinin parlaq texnikası, ideal intonasiyası və xüsusən qüdrətli, güclü kontrabas səsi sayəsində ən istedadlı ifaçı şöhrətini qazanır.

       Komaçkovun əsas «silahı» - səsdir. Onun A.Eşpayın yubiley konsertində Çaykovski adına Moskva konservatoriyasının Böyük zalında Dövlət Akademik Orkestri ilə çıxışı buna parlaq sübutdur. Konsertin birinci hissəsində A.Eşpayın «Orkestr üçün konsert»ində kontrabasın çox mürəkkəb solosu, ikinci hissəsində isə Eşpayın S.Kuşevitskiyə həsr etdiyi Kontrabas ilə orkestr üçün konserti ifa edilmişdir. Bu konsert Komaçkovun yaradıcılıq fəaliyyətində xüsusi yer tutur.

Müəllifin fikrinə görə, bu konsert insan səsinə yaxın olan bir alətdə səslənməli idi. Müəllif Komaçkova üstünlük verir. O, uzun müddət axtardığı canlı insan səsini məhz Komaçkovun ifasında tapmış oldu.

       Ifaçı ilə müəllifin uzun sürən birgə işi nəticəsində yaranan bu konsert məhdud, «kasıb» kontrabas repertuarında çoxdan gözlənilən bir əsər olur.

       Konsertin əvvəlində səslənən kadensiya çox mürəkkəb olub, ifaçıdan sağ əlin böyük məharətini, səs qüvvəsi və bədii ifadəlilik tələb edir. Komaçkov müəllif qayəsini çox səmimi və inandırıcı şəkildə, dərin həssaslıq və gözəl səslə açıb göstərə bildi.

       Komaçkovun kamanı tutma üsulu qəbul olunmuş adi üsuldan bir qədər fərqlidir. O, kamanı «almansayağı» sistemdəki kimi (alçaq dəstəklə) tutur. Kamanı tutmağın köhnə klassik sisteminin qeyri-mükəmməlliyi, bu üsulun müasir səsçıxarma tələblərinə uyğun gəlməməsi onu kamanı tutma sistemini yenidən nəzərdən keçirib dəyişdirməyə məcbur etmişdir.        Əgər köhnə məktəb sol əlin şəhadət barmağının kamanın böyründə yerləşməsini tələb edirsə, Komaçkov bu barmağına iki barmağı ilə təzyiqi gücləndirmiş olur ki, bu da ona səsə daha yaxşı nəzarət etməyə və bunu idarə etməyə imkan yaradır.

Rafael HACIYEV

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page