G.G.ŞAROYEV ADINA 35 SAYLI ONBIRILLIK MUSIQI MƏKTƏBI: ƏNƏNƏLƏRIN DAVAMI
Cəmilə HƏSƏNOVA-ISMAYILOVA
Search


QIRX YAŞLI MUSIQI MƏKTƏBI
Ariz Abduləliyev
DÜNYA PEDAQOJI MƏKTƏBLƏRI SISTEMINDƏ MUSIQILI-ESTETIK TƏRBIYƏNIN ROLU
Gülnarə SƏFƏROVA
G.G.ŞAROYEV ADINA 35 SAYLI ONBIRILLIK MUSIQI MƏKTƏBI: ƏNƏNƏLƏRIN DAVAMI
Cəmilə HƏSƏNOVA-ISMAYILOVA
MUĞAM JANRININ TƏDRISI PROBLEMLƏRI
Arif ƏSƏDULLAYEV
HEKAYƏTLI MUSIQI LÜĞƏTI (ardı)
Sevda ƏLIQIZI

        Solfecio, harmoniya, musiqi ədəbiyyatı, musiqi əsərlərinin təhlili kimi fənlərin tədrisində L.Y. Kunakova, I. Y. Zinina, N.Ismayılova, Z.Iskəndərova kimi yüksək ixtisaslı müəllimlər öz bilik və bacarıqlarını əsirgəmirlər. Onların əməyi sayəsində hər il məktəbin məzunları qabiliyyət imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verərək, Bakı Musiqi Akademiyasına, Mədəniyyət və Incəsənət Universitetinə qəbul olunurlar.
       Gənc nəzəriyyə müəllimlərindən Könül Kərimova, Rəna Pənahova, Vəfa Həziyeva da şagirdlərə hərtərəfli biliklər aşılamağa çalışırlar.
       Bütün bunlar, əlbəttə ki, 35 saylı onbirillik musiqi məktəbinin müəllim və şagird kollektivinin yüksək göstəriciləri, nailiyyətləri kimi təqdirəlayiqdir.
       Onu da deyək ki, məktəb 1980-ci illərdə itirdiyi orta-ixtisas musiqi məktəbi statusunun bərpa etmək uğrunda əzmlə çalışır. Inanırıq ki, məktəb tam layiq olduğu bu statusu bu günkü fəaliyyəti ilə, müstəqil respublikamızın musiqi mədəniyyətinin yüksəldilməsi naminə əməyini əsirgəməyən, Azərbaycan incəsənətini irəli apara biləcək professional musiqiçilərin hazırlanmasını özünün vətəndaşlıq borcu hesab edən müəllim kollektivinin səyi ilə qazanacaqdır.
       Azərbaycan professional musiqi təhsilinin beşiyi başında duran şəxslərdən biri olmuş G.G. Şaroyevin adını daşıyan məktəbin yarandığı dövründən bu günə kimi məhz professional milli musiqiçi kadrların yetişdirilməsində böyük xidmətləri vardır. Illər boyu onun məzunlarının adı respublikamızın qabaqcıl mədəniyyət xadimləri sırasında, Bakı Musiqi Akademiyasının tələbə və müəllim kollektivinin ön cərgəsində çəkilir, həmçinin, onların xoş sorağı xarici ölkələrdən gəlir. Əminik ki, bu gün G.G.Şaroyevin musiqi təhsili sahəsindəki ənənələrini yaşadan və inkişaf etdirən məktəb nümunəvi bir musiqi təhsili ocağına çevrilərək, bu ənənələri gələcək nəsillərə çatdıracaq.

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page