G.G.ŞAROYEV ADINA 35 SAYLI ONBIRILLIK MUSIQI MƏKTƏBI: ƏNƏNƏLƏRIN DAVAMI
Cəmilə HƏSƏNOVA-ISMAYILOVA
Search


QIRX YAŞLI MUSIQI MƏKTƏBI
Ariz Abduləliyev
DÜNYA PEDAQOJI MƏKTƏBLƏRI SISTEMINDƏ MUSIQILI-ESTETIK TƏRBIYƏNIN ROLU
Gülnarə SƏFƏROVA
G.G.ŞAROYEV ADINA 35 SAYLI ONBIRILLIK MUSIQI MƏKTƏBI: ƏNƏNƏLƏRIN DAVAMI
Cəmilə HƏSƏNOVA-ISMAYILOVA
MUĞAM JANRININ TƏDRISI PROBLEMLƏRI
Arif ƏSƏDULLAYEV
HEKAYƏTLI MUSIQI LÜĞƏTI (ardı)
Sevda ƏLIQIZI

        2000-ci ildə Cəlal Abbasov Bakı şəhər mədəniyyət idarəsi tərəfindən bəstəkarlıq üzrə yüksək səviyyəli şagirdlər hazırlandığına görə fəxri fərmanla təltif edilmişdir.
       C. Abbasov məktəbin xor kollektivi ilə də səmərəli əməkdaşlıq edir, xorun repertuarında onun əsərləri əhəmiyyətli yer tutur. Belə ki, məktəb xorunun ifasında C. Abbasovun 6 hissədən ibarət Azərbaycan uşaq folkloru nümunələri əsasında bəstələdiyi Düzgülər kantatası Qönçə 1998 festivalında səslənmişdir. 2000-ci ildə respublika üzrə keçirilmiş Vətəni tərənnüm edən mahnılar müsabiqəsində Şəhriyar qəsidəsi III mükafata layiq görülmüşdür. Qönçə 2000 festifalında isə bəstəkarın Qönçəyə töhfə və Vətən çağırır mahnıları böyük müvəfəqiyyət qazanmışdır. Yeri gəlmişkən, məktəbin xorunun fəaliyyətindən bir qədər ətraflı danışaq.
       Məktəbdəki xor kollektivi yarandığı vaxtdan da çox məhşur olmuşdur. Uzun illər boyu xorun rəhbəri məktəbin məzunlarından biri, hal-hazırda Sankt-Peterburq radio və televiziyası simfonik orkestirin baş dirijoru S.Qorkovenko olmuşdur. Ondan sonra bir neçə xormeyster bu kollektivlə işləmişdir. Onlardan ixtisasca vokalçı olan, məktəbdə həm vokal, həm də xor-dirijorluğu şöbəsinin müdiri V. Vlasenkonun, məhşur Atikva xorunun rəhbəri M.S.Şapironun fəaliyyəti məktəbin tarixinin yaddaqalan səhifələrindən olub, indi də xoş təəssuratla xatırlanır.
       Son illərdə məktəbin xoruna xormeyster Svetlana Qrişeçkina başçılıq edir.Xorun repertuarsında həm xarici ölkə bəstəkarlarının, həm də Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, həm də xalq mahnı işləmələri mühüm yer tutur.
       Xor kollektivinin müxtəlif festivallarda, məktəbin hesabat konsertlərində, ənənəvi bayram konsertlərində müvəffəqiyyətli çıxışları şagirdlərin yüksək hazırlığından xəbər verir.Bu baxımdan Qönçə-1998 və 2000 festvallarında xorun çıxışı diplomlarla qeyd olunmuşdur. Xor kollektivinin uğurları siyahısında yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 2000-ci ildə Vətəni tərənnüm edən mahnılar respublika müsabiqəsində bəstəkar C.Abbasovun Şəhriyar qəsidəsinin ifası bu müsabiqədə iştirak edən bütün kollektivlər arasında yeganə canlı ifa olmuşdur. Qönçə-1998-də isə C.Abbasovun Düzgülər kantası xorun ifasında Azərbaycan Radiosu tərəfindən lentə alınaraq, radionun fonduna daxil edilmişdir. Qönçə-2000də ifa olunmuş C.Abbasovun Qönçəyə töhfə mahnısı da çox bəyənilərək, festivalın yekun konsertində səslənmək hüququ qazanmış və çox hərarətlə qarşılanmışdır.
       Şagirdlərin böyük həvəs göstərdikləri fakultativ məşğələ siniflərindən biri vokaldır.Vokal sinifinin müəllimi Səidə Xudiyeva öz yetirməsi Şəhla Abbasova ilə fəxr edə bilər. Çünki Şəhla Qönçə-2000 festivalında məhz vokalçı kimi diploma layiq görülmüşdür. Hazırda BMA-nın II kurs tələbəsi kimi, görkəmli müğənni, xalq artisti, professor Xuraman Qasımovanın vokal sinfində təhsil alır.
       Güclü səsə, gözəl texnikaya malik bu istedadlı qız musiqi məktəbinin fortepiano şöbəsini (müəllim C.Səfərovanın sinfi) bitirmiş, həm vokal, həm də yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bəstəkarlıq üzrə fakultativ məşğul olmuşdur. Bütün bunlar onun istedadının hərtərəfli inkişafı üçün bünövrə yaratmışdır. Belə ki, bir sıra festivallarda Ş. Abbasova öz əsərlərilə çıxış etmişdir. O cümlədən, Qönçə 2000 festivalında Şəhla öz sonatasının ifasına görə diplom almışdır. Orta ixtisas musiqi məktəbləri arasında keçirilən VIII respublika müsabiqəsində də Ş. Abbasova pianoçu kimi diplomla təltif olumuşdur.
       BMA-da vokalla yanaşı, Şəhla tanınmış bəstəkar Azər Dadaşovun bəstəkarlıq sinfində məşğul olur. Keçən il bəstəkarlıq şöbəsi tələbələrinin konsertində Şəhla bəstələdiyi əsərləri sonata və prelyudiyaları pianoçu kimi, romanslarını isə vokalçı kimi ifa edərək, mütəxəssislərin diqqətini cəlb etmiş, müəllimələrinin yüksək rəyini qazanmışdır.
       Məktəbin ümidverici vokalçılarından biri də Esmira Rzayevadır.O, T. Quliyevin xatirəsinə həsr olunmuş festivialda gözəl səsi ilə münsflər heyətinin diqqətini cəlb etmişdir.
       Göründüyü kimi, musiqi məktəbində şagirdlər bir neçə ixtisasa yiyələnirlər, bu da onların musiqi istedadının hərtərəfli üzə çıxmasına şərait yaradır.
       Məktəbdə uşaqların estetik tərbiyəsinə də çox böyük fikir verilir. Bu baxımdan, nəzəriyyə şöbəsinin müəllimlərinin əməyi əvəzolunmazdır.
       Hər tətildə Alla Konstantinovna Fyodorovanın şagirdlərini Musiqi mədəniyyəti muzeyinə və digər muzeylərə aparması onların dünyagörüşlərinin genişləndirilməsinə böyük təsir göstərir. Bununla yanaşı, A.K.Fyodorovanın dünya bəstəkarlarının anadan olduğu tarixləri mühazirələrlə qeyd etməsi ənənə halını almışdır. Musiqi entuziastları klubunun fəaliyyəti də diqqətə layiqdir. Əvvəllər müəllimlərdən L.Y.Kunakovanın və I. Y. Zininanın, indi isə N. Ismayılovanın rəhbərlik etdiyi bu klubun məşğələlərində xarici ölkə və Azərbaycan bəstəkarlarının tədris proqramına daxil olmayan əsərlərini dinləyirlər. Eyni zamanda, bu məşğələlərdə şagirdlər özləri də bu və ya digər bəstəkarın yaradıcılığı, musiqi cərəyanları haqqında hazırladıqları mülahizələri oxuyur və müzakirə edirlər.

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page