G.G.ŞAROYEV ADINA 35 SAYLI ONBIRILLIK MUSIQI MƏKTƏBI: ƏNƏNƏLƏRIN DAVAMI
Cəmilə HƏSƏNOVA-ISMAYILOVA
Search


QIRX YAŞLI MUSIQI MƏKTƏBI
Ariz Abduləliyev
DÜNYA PEDAQOJI MƏKTƏBLƏRI SISTEMINDƏ MUSIQILI-ESTETIK TƏRBIYƏNIN ROLU
Gülnarə SƏFƏROVA
G.G.ŞAROYEV ADINA 35 SAYLI ONBIRILLIK MUSIQI MƏKTƏBI: ƏNƏNƏLƏRIN DAVAMI
Cəmilə HƏSƏNOVA-ISMAYILOVA
MUĞAM JANRININ TƏDRISI PROBLEMLƏRI
Arif ƏSƏDULLAYEV
HEKAYƏTLI MUSIQI LÜĞƏTI (ardı)
Sevda ƏLIQIZI

 Respublikada fortepiano ixtisası üzrə tanınmış pedaqoqlardan biri, özünəməxsus tədris metodikasına malik Nelüfər xanım Tabasaranskayanın şagirdləri yüksək professional hazırlıqı ilə seçilir. Onlardan N. Əlivedibəyov adına müsabiqədə III mükafata layiq görülmüş Rzayeva Fəridə bu il Tbilisidə keçiriləcək gənc musiqiçilərn Zaqavkaziya müsabiqəsində iştirak etmək üçün dəvət almışdır.
I.Qrinikin sinfinin şagirdlərindən Aysel Abdullazadə N. Əliverdibəyov adına müsabiqənin ən gənc iştirakçısı kimi fəxri diploma layiq görülmüşdür. Bu müəllimin sinfində məşqul olan şagirdlərdən Samirə Fərəcova, Mehman Abdullayev, Ülviyyə və Süleyman Süleymanzadələr də məktəb konsertlərinin fəal iştirakçısıdır. Onu deyək ki,Ülviyyə və Suleyman Süleymanzadələr fortepiano ilə yanaşı, skripka ixtisası üzrə müəllim Səbuhi Məmməbovun da sinfində məşğul olur, həm pianoçu, həm də skripkaçı kimi bacarıqlarını numayiş etdirirlər.
I.Semyonovanın yetirməsi Aytən Hüseynova və K. Səlimzadənin şagirdi Əziz Mürşüdlünün, Tofiq Quliyevin xatirəsinə həsr olunmuş festivalda fortepiano duetində ifa etdikləri bəstəkarların mahnıları əsasında popurri festivalın yekun konsertində xüsusi qeyd olundu.
Hər tədris ilinin sonunda orqan və kamera musiqi zalında məktəbin hesabat konserti keçirilir.Bu konsertdə şagirdlər həm solo, xor, ansanbl nömrələrilə, həm də simfonik orkestrin müşayəti ilə çıxış edir, il ərzində qazandıqları naliyyətləri musiqi ictimayyətinə təqdim edirlər.Xüsusilə şagirdlərin Ü. Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri ilə çıxışı onlarda yüksək hazırlıq və məsuliyyət tələb edir.Hər belə bir konsertin arxasında isə gərgin iş prosesi, gündəlik məşqlər dayanır.
Məktəbin şagirdləri dirijorlardan B.Buxin (Sankt-Peterburq ), Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi Teymur Göyçayev, xalq artisti, professor Rauf Abdullayevin rəhbərliyi altında həm xarici ölkə bəstəkarlarının, həm də Azərbaycan bəstəkarlarının instrumental konsertlərini ifa etmişlər. Uşaqların həvəslə ifa etdikləri əsərlərdən I.S. Baxın, L.V. Bethovenin, Y.Haydnın, V.A.Motsartın klassik fortepiano konsertlərilə yanaşı, F. Əmirov və E.Nəzirovanın Ərəb mövzuları əsasında konserti A.Rzayev, G.Səfərəliyevanın konsertləri də çox sevilir. Xüsusi ilə dirijor T.Göyçayevin gənc pianoçularla işləməsi, onların ifaçılıq imkanlarını üzə çıxarmaqla yanaşı, həm də daha ciddi sınaqlara ruhlandırır. Maestro Rauf Abdullayevin rəhbərliyi ilə bu il S. Babayeva tərəfindən C.Gerşvinin Rapsodiyasının və L.Eyvazova (müəllim R.Qasımova-Heydərova) tərəfindən L.V.Bethovennin III konsertinin ifası isə musiqisevərlərə əsil töhfə oldu.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, 35 saylı musiqi məktəbi Bakı şəhər mədəniyyət idarəsinin təşkil etdiyi Qönçə-2000 musiqi festivalında III dərəcəli diploma layiq görülmüşdür. Bu müvəffəqiyyətin qazanılmasında məktəbin fortepiano müəllimlərilə yanaşı, digər ixtisas müəllimlərinin də böyük əməyi vardır.
Bu baxımdan məktəbin xalq çalğı alətləri şöbəsinin fəaliyyəti diqqətə layiqdir. Bu şöbədə tar, kamança, xanəndə, saz, nağara, qanun, qarmon, balaban ixtisasları üzrə bacarıqlı müəllimlər çalışır. Onlardan respublikanın əməkdər müəllimi Ramiz Firudunbəyli, Arif Məhərrəmov, Qüdrət Məmmədov (tar), Əlbəndə Əliyev (kamança), Vüsalə Suleymanova (qarmon), və başqalarının adını çəkə bilərik.
Istedadlı, savadlı şagirdlər yetişdirən Əlbəndə Əliyevin kamança sinfində təhsil alan Pərvanə Əliyeva musiqi qabiliyətilə seçilir. Kanon sinfi üzrə müəllim Aida Məmmədtağıyeva bu aləti uşaqlara sevdirə bilmişdir. Yüksək professional keyfiyyətlərə malik konsertmeyster Dürdanə Axundovanın xalq çalğı alətləri ifaçılarını fortepianoda müşayiət etməsi tədris proqramlarında bəstəkar əsərlərinə daha geniş yer verilməsinə şərait yaratmışdır.
Tarzən Elbrus Məmmədyarov və kamançaçı Əlbəndə Əliyev həm də xanəndəlik sinfində kosertmeyster kimi fəaliyət göstərir, festival və müsabiqələrdə çıxış edən məktəbin gənc xanəndələrini böyük məharətlə müşaiyət edirlər.
Xanəndəlik sinifinin müəllimi, muğam sənətinin gözəl bilicisi, Xan Şuşinski ənənələrinin davamçısı Əlisəfa Hüseyinov öz şagirdlərinə də bu ənənələri aşılayaraq, onlara muğam sənətinin dərin sirlərini öyrənməyə çalışır.Xüsusilə Qönçə-2000 festifalında xanəndəlik sinifinin şagirdlərinin çıxışı uğurlu olmuş, Sadıxov Rəşad I mükafata, Zemfira Ibrahimova fəxri diploma layiq görülmüşlər. Gənc muğam ifaçılarının respublika müsabiqəsində Sadıxov Rəşad I mükafat, Rəcəbov Cavid III mükafat qazanmışdır.
Məktəbdə çalışan saz ustası Qəzənfər Tağıyevin də işi təqdirə layiqdir.Onun şagirdlərinə həvəslə öyrətdiyi xalqımızın qədim saz-söz sənəti ildən-ilə daha çox diqqəti cəlb edir. Qəzənfər müəllimin həm şer qoşması, həm saz çalıboxuması uşaqların bu sənətə marağını artırır. Onun istedadlı şagirdlərindən Lamiyə Səfərova müəlliminin yolunun layiqli davamçısıdır. Bayramov Toğrul və Təmirov Fariz isə Qönçə - 2000 festifalında müvəffəqiyyətlə çıxış edərək diploma layiq görülmüşlər.
Musiqi məktəbində direktor Y.Vəlievin təşəbbüsü ilə yaradılmış xalq çalğı alətləri orkestri də fəaliyyət göstərir. Bu orkestrə təcrübəli mütəxəssis Arif Məhərrəmov rəhbərlik edir. Arif müəllimin məhz uşaqlarla ünsiyyəti, onların diqqətini səfərbər etmək bacarığı, şagirdlərə orkestrdə ifaçılıq vərdişlərini aşılaması gözəl bəhrələr vermişdir. Orkestrlə iş prosesində, həmçinin, xalq çalğı alətləri üzrə ixtisas müəllimlərinin də əməyi az olmamışdır.Orkestrin ilk çıxışı məktəbin bu ilki hesabat konsertində oldu və onun ifasında Heyratı zərbi muğamı böyük müvəffəqiyyətlə qarşılandı.
Məktəbdə şagirdlərdən təşkil olunmuş daha bir ansambl fəaliyyət göstərir. Bu, skiripkaçılar ansamblıdır. Müəllim Səbuhi Məmmədovun rəhbərlik etdiyi bu ansamblın nümunəvi çıxışları rəğbətlə qarşılanır. Bununla yanaşı, simli alətlər şöbəsinin aparıcı müəllimlərindən Yuri Tolbinin və Təranə Hacıyevanın da səmərəli əməyi qeyd olunmalıdır.
35 saylı musiqi məktəbində 20 ildən artıq bir müddətdə fakultativ bəstəkarlıq sinfi fəaliyyət göstərmişdir. Uzun illər boyu onun rəhbəri məktəbin qocaman müəllimlərindən biri, Q.Qarayevin yetirməsi A.A.Semenkov olmuşdur. Ondan sonra isə bir müddət məktəbdə çalışmış Fərəc Qarayev və Oleq Felzer bəstəkarlıq sinfinin işində yaxından iştirak etmişlər.
Müəyyən bir dövrdə bəstakarlıq sinfinin fəaliyyəti dayandırılsada, 1996-cı ildə tanınmış bəstəkar, Q. Qarayevin yetirməsi və layiqli davamçısı, maraqlı əsərlərilə musiqi ictimayyətinin diqqətini cəlb etmiş Cəlal Abbasovun əməyi sayəsində fakultativ bəstəkarlıq sinfi öz fəaliyyətini bərpa etmiş, demək olar ki, öz ikinji həyatını yaşamağa başlamışdır.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu sinifdə məşğul olan şagirdlər sonradan öz peşə marağını məhz bu sahəyə yönəldərək, məktəbi bitirdikdən sonra BMA-nın bəstəkarlıq şöbəsinə qəbul olunurlar. Bu da müəllim C. Abbasovun professional səviyyəsinin göstərijisi kimi diqqətə layiq faktdır. Belə ki musiqi məktəbində C.Abbasov sinfinin məzunları Səbinə Əhmədova, Şəhla Abbasova hal-hazırda BMA-nın tələbələridir. XI sinif şagirdi lazura Eyvazova da bəstəkarlıq şöbəsinə daxil olmağa hazırlaşır. Bu şagirdlər həmişə konsertlərdə öz əsəiləri ilə çıxış edərək hərarətlə qarşılanırlar. Fortepiano şöbəsinin şagirdi Ülviyyə Vəliyeva da, həmçinin, C.Abbasovun bəstəkarlıq sinfində məşğul olur. 1998-ci ildə R.Behbudov adına Mahnı Teatrında Ülviyyə öz mahnısı ilə çıxış etmiş və onu bacısı Nərmin müşayiət etmişdir.

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page