G.G.ŞAROYEV ADINA 35 SAYLI ONBIRILLIK MUSIQI MƏKTƏBI: ƏNƏNƏLƏRIN DAVAMI
Cəmilə HƏSƏNOVA-ISMAYILOVA
Search


QIRX YAŞLI MUSIQI MƏKTƏBI
Ariz Abduləliyev
DÜNYA PEDAQOJI MƏKTƏBLƏRI SISTEMINDƏ MUSIQILI-ESTETIK TƏRBIYƏNIN ROLU
Gülnarə SƏFƏROVA
G.G.ŞAROYEV ADINA 35 SAYLI ONBIRILLIK MUSIQI MƏKTƏBI: ƏNƏNƏLƏRIN DAVAMI
Cəmilə HƏSƏNOVA-ISMAYILOVA
MUĞAM JANRININ TƏDRISI PROBLEMLƏRI
Arif ƏSƏDULLAYEV
HEKAYƏTLI MUSIQI LÜĞƏTI (ardı)
Sevda ƏLIQIZI

 G.G.Şaroyev fəaliyyətini elmi tədqiqat və metodiki işlə əlaqələndirirdi. Elmi tədqiqatlarında o, fortepiano pedaqogikası problemlərinə böyük fikir vermiş, öz pedaqoji prinsiplərini əsaslandırmışdır. O, həmçinin, pedaqoji repertuarın zənginləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan xalq və bəstəkar mövzuları əsasında virtuoz transkripsiyaların yaradılmasının təşbbüskarı olmuş və bu ideya Ü.Hacıbəyovun köməyi sayəsində həyata keçirilmişdir.
G. G. Şaroyev ictimayi işlərlə fəal surətdə məşğul olmuş , bacarıqlı təşkilatçı kimi tanınmışdır. Onun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 1934-35-ci illərdə Müdafiə Nazirliyinin Bakı Dairəsi Zabitlər Evinin nəzdində fəaliyyət göstərən musiqi dərnəklərinin bazasında uşaq musiqi məktəbi təşkil olunmuşdu. Həmin məktəbə, o, əsil atalıq qayğısıyla yanaşır, onunla övladı kimi fəxr edirdi. Öz tükənməz enerjisi və təşkilatçılıq bacrığı sayəsində o, cözəl bir kollektiv yaratmış, 35 il ərzində (bunun 20 ilini isə ictimai əsaslarla) məktəbin direktoru olmuşdur.
G.G. Şarayev bu məktəbdə dərs demək üçün öz sənət yoldaşlarını və tələbələrini, konservatoriyanın professor və müəllimlərini: S. A. Bretanitskini, S. I. Berolskini, V. T. Anşelleviçi, K. Səfərəliyevanı, Y.I. Plyamı, Y. I. Perevertaylonu, L. N. Yeqorovanı, P. I. Siroviçi, N. D. Mironovu, A.S. Şvartsı və bir çox başqalarını dəvət etmişdir. Indi həmin müəllimləri məktəbdə dərin ehtiramla xatırlayırlar. Yüksək mədəniyyətə malik bu musiqiçilər böyük əzmkarlıqla uşaqlarla təmənnasız məşğul olur, onlarda musiqiyə məhəbbət hissi aşılayırdılar.
Tezliklə məktəb profesioanal səviyyəsi ilə diqqəti cəlb edərək respudlikada tanınmağa başladı. Məktəbin müəllim və şagirdlərinin təşkil etdikləri açıq konsertlər, musiqi lektoriyları, mühazirə konsertlər yüksək səviyyədə keçirdi. Çox zaman G.G.Şaroyev özü də bu konsert və mühazirələrdə çıxış edirdi.
G.G. Şaroyev özünə qarşı qeyri- adi dərəcədə tələbkar bir insan idi, həmçinin, məktəbin bütün müəllimlərindən və tələblərindən işə məsüulliyyətlə yanaşmağı tələb edirdi.
Illər keçdikcə, məktəbi bitirən şagirdlər konservatoriyada ali təhsil aldıqdan sonra yenidən doğma məktəbə müəllim kimi qayıdaraq, öz taleyini musiqiyə bağlayırdılar.
Məktəbdəki ruh yüksəkliyi, müəllimlərin təmənnasız, fədakar işi bəhrəsiz qalmadı.1975-ci ildə tədris prossesinin səviiyyəsinin yüksəldilməsi ilə əlaqədar olaraq, məktəb 10 illik orta ixtisas musiqi məktəbi statusu aldı.Tədris prosesinin bütün mərhələləri üzrə ixtisas və nəzəri fənlər genişləndirildi. 1961 ci ildən isə məktəb 11 illik tənsil sisteminə keçirildi.
1969-cu ildə G.G. Şaroyev vəfat etdikdən sonra məktəbə onun adı verildi.
G.G.Şaroveyin ruhu sanki yenə də bu məktəbdə yaşayır.Burada keçirilən hər bir tədbirdə istər sinif konsertlərində və imtahanlarda, yubileylərdə və musiqi sevərlər dərnəyinin toplantılarında, istərsə də müsabiqələrdə, baxış,müsamirə və festivalarda həmişə onun adı anılır, xatirəsi ehtiramla yad edilir. Musiqi məktəbinin illərdən bəri formalaşmış gözəl müəllim kollektivinin hər bir üzvü G.G. Şaroyevin ənənələrinə sadiq qalaraq, öz işi ilə məktəbin adını ucaltmağa çalışır,öz sənətinə tam məsuliyyətlə yanaşır, bu hissi şagirdlərə də aşılayırlar.
2000-ci ildə G.G.Şaroyevin anadan olmasının 110 illiyi və onun yaratdığı 35 saylı onbirillik musiqi məktəbinin isə 65 illiyi musiqi ictimaiyyəti tərəfindən ceniş qeyd olundu. Bu yubilleylərə öz yüksək nailiyyətlərini töhvə edən 35 saylı musiqi məktəbinin kollektivinin silsilə konsertlərlə Azərbaycan Dövləi Musiqi Mədəniyyəti muzeyində, Kamera və Orqan musiqi zalında, Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalında çıxışları musiqi həyatında diqqətəlayiq hadisəyə çevrildi.Yubiley ərəfəsində məktəbin respublikanın hüdudlarından kənarda yaşayan məzunlarından, G.G Şaroyevin tələbələrindən çoxlu teleqramlar gəlmişdir.G.G Şaroyevin oğlu Anton Şaroyevin və nəvəsi Nataliya Şaroyevanın yubileyə göndərdiyi teleqram xüsusilə təsirli idi.
Mədəiyyət Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən G.G. Şaroyev adına 35 saylı 11 illikmusiqi məktəbinin bugünkü həyatı, tədris prosesi barədə müəllim kollektivinin işi və şagirdlərin müvəffəqiyyətləri barədə bir qədər geniş danışmaq məqsədəuyğun olardı.
Məktəbin direktoru musiqişünas Yusif Vəliyevin gözəl təşkilatçılığı və rəhbərliyi sayəsində ildən ilə professional səviyyəsini artıran 35 saylı musiqi məktəbi bu gün respublikanın ən güclü musiqi təhsili ocaqlarından biri kimi tanınır. Məktəbdə fortepiano ixtisası, simli alətlər, nəfəs alətləri, xalq çalğı alətləri,nəzəriyyə şöbələri,o cümlədən, bəstəkarlıq sinfi, vokal, xanəndəlik muğam, xor sinifləri fəaliyyət göstərir. Burada pedaqoji işdə böyük səriştəsi olan müəllimlər çalışır.Məktəbin şagirdləri isə öz müəllimlərinin yorulmaz əməyi sayəsində konsertlərdə, festivallarda mütəmadi olaraq çıxış edir, gözəl nəticələr nümayiş etdirirlər.
Ilk növbədə G.G Şaroyevin ənənələrinin bir başa davamı kimi məktəbin fortepiano şöbəsinin işini qeyd etmək lazımdır. Bu şöbənin aparıcı müəllimlərindən Tsiala Vaxtanqovna Tsinamdzqvarişvili, Nelufər xanım Tabasaranskaya, Irina Mixaylovna Semyonova, Irina Akimovna Qrinik və başqaları çox məhsuldar çalışırlar. Rəna xanım Qasımova Heydərova, Stella xanım Ərəbova, Qalina Mixaylovna Zıkova, Kamran Səlimzadə kimi müyəllimlər də yaxşı iş göstəriciləri nümayiş etdirirlər. Gənc müəllimlərdən isə Səburə Mirzəyevanın, Ismət Hüseynovanın, Nuridə Suleymanovanın fəaliyyəti diqqətə layiqdir.
Adətən müəllimin işi onun hazırladığı şagirdlərin səviyyəsinə görə qiymətləndirilir.Hər bir yadda qalan istedadlı şagird isə müəllimin fəxridir. Bu baxımdan da müəllimlərin ağır zəhmətinin bəhrəsi kimi onların yetirmələrinin əldə etdiyi nailiyyətləri qeyd etmək lazımdır.
Ts.Tsinamdzqvarişvilinin yetirmələrindən biri, məktəbin fəxri sayılan Səriyyə Babayeva 1996, 1998, 2000-ci illərdə Qönçə festivallarının diplomatı, Qara Qarayev adına müsanqibənin (1999 ) diplomantı olmuşdur. 2000-ci ildə orta ixtisas musiqi məktəbləri arasında keçirilən VIII respublika müsabiqəsində III mükafata layiq görülərək , laureat adını qazanmışdır. Hal hazırda Səriyyə Fransanın Qajjard şəhərində yerləşən Beynəlxalq Musiqi Akademiyasının I kurs tələbəsidir. Ts. Tsinamsdzqvarişvilinin istedadlı yetirmələrindən olan Yuliya Milyutina da adlarını çəkdiyimiz festival və müsabiqələrdə iştirak edərək, diplomlarla təltif edilmişdir. O cümlədən, Yuliya Nazim Əliverdibəyov adına müsabiqənin də diplomantı, A.S.Puşkinin anadan olmasının 250 illiyinə həsr edilmiş yubiley konsertinin iştirakçısıolmuşdur. Tsiala Vaxtanqovnanın şagirdlərindən Ülviyyə Vəliyeva və Ayan Ziyadxanlı da bir sıra festival və müsabiqələrin iştirakçısı olub, məktəbin cənc ümidverici pianoçularından sayılır, onların məktəb kons ertlərindəki inamlı çıxışları təqdirə layiqdir.

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page