QIRX YAŞLI MUSIQI MƏKTƏBI
Ariz Abduləliyev
Search


QIRX YAŞLI MUSIQI MƏKTƏBI
Ariz Abduləliyev
DÜNYA PEDAQOJI MƏKTƏBLƏRI SISTEMINDƏ MUSIQILI-ESTETIK TƏRBIYƏNIN ROLU
Gülnarə SƏFƏROVA
G.G.ŞAROYEV ADINA 35 SAYLI ONBIRILLIK MUSIQI MƏKTƏBI: ƏNƏNƏLƏRIN DAVAMI
Cəmilə HƏSƏNOVA-ISMAYILOVA
MUĞAM JANRININ TƏDRISI PROBLEMLƏRI
Arif ƏSƏDULLAYEV
HEKAYƏTLI MUSIQI LÜĞƏTI (ardı)
Sevda ƏLIQIZI

 Mən bu şəhərin həyatı ilə bağlı bir siyasi-tarixi həqiqət üzərində dayanmaq istərdim. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, möhtərəm cənab Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə ilk gəlişindən sonra respublikanın şəhər və rayonlarında olduğu kimi Əli Bayramlıda da bütün sahələr üzrə həyat durmadan fəallaşmağa başladı. Həmin dövrlərdə Əli Bayramlı sənaye kompleksindən ibarət bir şəhər kimi dayanmadan, günbəgün çiçəklənib inkişaf etməyə istiqamət aldı. Xatırladım ki, bu şəhər nəinki respublika miqyasında, hətta SSRI miqyasında tanınırdı. Burada Ittifaq əhəmiyyətli sənaye obyektləri işləyir və istehsalla məşğul olurdu. Əli Bayramlı az zaman içərisində bütün Ittifaqda əhəmiyyətli sənaye şəhəri, neftçilər və energetiklər şəhəri kimi tanındı. Məhz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi sayəsində Əli Bayramlı respublika və Ittifaq səviyyəli mədəniyyət tədbirlərində, festivallarda, mədəniyyət sahələri üzrə müxtəlif müsabiqələrdə uğurla iştirak edərək, həm də inkişaf etmiş bir mədəniyyət şəhəri ki mi tanındı. Nəzərə alaq ki, Əli Bayramlıda 1961-ci ildə musiqi məktəbi yaradılarkən o qədər də lazımi kadrlara, imkanlara malik deyildik. Bununla belə məktəbin yaranması şəhərin mədəni həyatında mühüm bir hadisə idi və şəhərdə mədəniyyətin inkişafında təsiredici gücə malik olmuşdur. Heydər Əliyev Azərbaycanın hər yerində əhalinin mədəni səviyyəsinin yüksəlməsinə daim xüsusi diqqət və qayğı ilə yanaşırdı. 70-ci illərin əvvəllərindən etibarən şəhərin mədəniyyət işlərində bir canlanma, tərəqqi, bir fəallıq yarandı. O cümlədən, şəhər musiqi məktəbi də məhz həmin illərdən etibarən daha real perspektivlər əldə etdi. Əvvəllər musiqi məktəbi hansısa isə təsərrüfat idarəsinə məxsus və bir neçə sinifdən ibarət kiçik bir yerdə yerləşirdisə və məktəbin müəllim, şagird heyəti çox kiçik idisə, bu göstəricilər 70-ci illərdən etibarən köklü surətdə dəyişdi. Musiqi məktəbinin şagirdləri respublika müsabiqələrində uğurla çıxış edərək, məktəbin nüfuzunu daha da artırdılar. Məktəbin ayrıca binasının olması, şərait və imkanla rının xeyli yaxşılaşması sayəsində burada ixtisaslı pedaqoji kadrların da işləmək marağı artdı, şagirdlərin sayı çoxalmağa başladı. Mən 70-80-ci illərdə işləmiş məktəb direktorlarından Miryusif Manafovun, Oqtay Həsənovun və Nazim Kazımovun məktəbin nailiyyətlər qazanmasında xidmətlərini xüsusi ilə qeyd etmək istəyirəm.
Bu gün isə məktəbin bütün imkanları və göstəriciləri əvvəlki illərlə nisbətən on dəfələrlə irəli gedibdir. Şəhərin ictimai tədbirlərini, mədəni həyatını musiqi məktəbi olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Təhsil alan şagirdlərin musiqi tərbiyəsi, musiqi zövqü ilə tərcübəli, ixtisaslı müəllimlər məşğul olurlar. Biz şəhərin mədəniyyətinin, mədəniyyət ocaqlarının inkişafı üçün, əhaliyə mədəni xidmət işinin daha da yüksək səviyyəyə çatması üçün əlimizdən gələni əsirgəmirik. Möhtərəm Prezidentimiz cənab Heydər Əliyevin ölkədə yaratdığı siyasi sabitlik bütün sahələrdə olduğu kimi təhsil və mədəniyyət sahələrinin inkişafı üçün də real imkan və şərait yaratmışdır. Əli Bayramlılar bu şəraiti yüksək qiymətləndirirlər.
Məktəbin yubileyi münasibəti ilə müəllim kollektivini, bütün işçi heyəti, bu məktəbdə vaxtilə işləmiş mütəxəssisləri, məktəbin valideyn və şagirdlərini, bütün şəhər ictimaiyyətini təbrik edirəm, onlara bundan sonra da dəyərli işlərində uğurlar arzulayıram.
Nazim Kazımov Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi (hazırda Bakı Musiqi Kollecinin direktoru), Musiqi Akademiyasının dosenti, pedaqoji elmlər namizədi:
- Mən 70-ci illərin əvvəllərində A.Zeynallı adına Musiqi texnikumunu bitirib Əli Bayramlıya təyinat aldım. Müəllimlik fəaliyyətinə ilk dəfə bu məktəbdən başladım. Qazandığım təcrübəyə, müəllim nüfuzuna və rəhbərlik bacarığıma görə bu məktəbə ömrüm boyu minnətdaram. Bütün sonrakı həyatım, fəaliyyətim bu məktəblə, bu şəhərlə bağlı oldu. Mən Konservatoriyanı bitirindən sonra da həmin məktəbə təyinat aldım. Dərs hissə müdiri, 1983-1992-ci illərdə isə direktor işlədim. Məktəbin çox səmimi, çox bacarıqlı, işini yaxşı bilən, məsuliyyətli kollektivi var. Məktəbdə işlədiyim illəri əmək fəaliyyətimin və həyatımın ən parlaq, ən gözəl səhifəsi hesab edirəm. Xoşbəxtəm ki, bu məktəbin uğurlarında, respublikada nüfuz qazanmasında mənim də əməyim var. Əli Bayramlı əhalisi musiqiyə, sənətə, uşaqların bədii tərbiyəsinə çox önəm verən, müəllim əməyini qiymətləndirən insanlardır. Onlardan həmişə diqqət, səmimiyyət, sənətə və müəllimə hörmət görmüşəm.
Mən fəxr edirəm ki, məktəbin sənət arxasınca gedən məzunlarının böyük əksəriyyətinə dərs vermişəm. Vaxtilə dərs dediyim şagird və tələbələr indi həmin məktəbdə,eləcə də ali və orta ixtisas musiqi məktəblərində dərs verirlər. Bunların sırasında Bakı, Sumqayıt, Lənkəran, Quba, Gəncə orta ixtisas musiqi məktəblərində, musiqi təmayüllü məktəblərdə, hətta Musiqi Akademiyasında işləyənləri var. Bəziləri musiqi məktəblərinə rəhbərlik edirlər. Məsələn, Əli Bayramlı musiqi məktəbinin hazırkı direktoruna vaxtilə Konservatoriyada ixtisas dərsi vermişəm.
Mən qəlbən həyatım boyu bu təhsil ocağına bağlıyam. Məktəbin yubileyi hamı kimi mənim üçün də böyük hadisədir, toy-bayramdır. 40 il ərzində qazanılan nə varsa müəllimlərin zəhməti, ictimaiyyətin dəstəyi hesabınadır. Bu məktəbdə vaxtilə və indi işləyən müəllimləri də, bütün məzunları da, bütün işçiləri, valideynləri və şagirdləri də ürəkdən təbrik edirəm. Yubileydə iştirak etdikləri üçün təhsil və mədəniyyət nazirliklərinin əməkdaşlarına və şəhər icra hakimiyyətinin başçısına minnətdarlığımı çatdırıram. Hamıya möhkəm can sağlığı və xeyirxah əməllərində nailiyyətlər arzulayıram. Bu məktəbin hər bir uğuruna ürəkdən sevinirəm. Arzum budur ki, məktəb 100 illiyini də belə uğurla, təmtəraqla, belə alnıaçıq, başıuca keçirsin.
Mubariz Dadaşov Əli Bayramlı uşaq musiqi məktəbini direktoru:
- Mən özüm ilk musiqi təhsilimi bu məktəbdə almışam. O vaxt mənə dərs verən müəllimlərin bəziləri artıq həyatda yoxdurlar. Mənə ilk musiqi təhsili verən bütün müəllimləri minnətdarlıqla yad edirəm. Hesab edirəm ki, məktəbin bu günkü yubileyində, uğurlarında onların da xüsusi zəhməti var. Müxtəlif illərdə məktəbə direktorluq etmiş Aydın Babayevi (1961-1964), Camal Qasımovu (1964-1970), MirYusif Manafovu (1970-1974), Elmar Hacıyevi (1974-1979), Oqtay Həsənovu (1979-1983) bu yubileydə xatırlamamaq, onlara təşəkkür etməmək olmaz. Məktəbin sürətli inkişaf mərhələsi respublikada böyük nüfuz qazandığı illər pedaqoji elmlər namizədi, dosent Nazim Kazımovun direktor və Adil Israfilovun tədris-hissə müdiri işlədiyi dövrə (1983-1992) düşür. Bu müəllimlərin musiqi məktəbinin nailiyyətlərində, dərs keyfiyyətinin yüksəlməsində, məktəbin abadlaşdırılmasında, yerli kadrların yetişdirilməsində xüsusi əməyi var.
Bu gün şəhər Icra Hakimiyyəti, mədəniyyət şöbəsi, bütün şəhər ictimaiyyəti, mədəniyyət və təhsil nazirlikləri məktəbimizin problem və qayğılarının həllində yaxından köməklik göstərirlər. Ölkəmizdə keçid dövrü ilə bağlı yaranmış bəzi ötəri çətinliklər məktəbimizdə də yox deyildir. Lakin onların arada qaldırılmasına birgə səylə çalışırıq.
Məktəbdə 35 sinif otağı və 100 nəfərlik konsert zalı var. Xor kollektivi, skripkaçılar ansamblı, xalq çalğı alətləri orkestri, Arazbarı xalq ansamblı, nağaraçalanlar ansamblı, qızlardan ibarət mahnı qrupu məktəbimizi şəhərin bütün ictimai və mədəni tədbirlərində layiqincə təmsil edirlər. Bu kollektivlər tez-tez şəhərdə məskunlaşmış qaçqınlar üçün və yaxın ətrafdakı qaçqın düşərgələri üçün, həmçinin hərbçilərimiz üçün də konsertlər verirlər.
Məktəbimizin şagirdləri son illər bütün respublika müsabiqə və festivallarında iştirak etmiş, 1-2-3-cü dərəcəli diplom və fəxri fərmanlarla mükafatlandırılmışlar. Müəllimlərdən Vahid Bünyadov, Şəfaqət Məmmədova, Mürvət Verdiyev, Vaqif Məlikov, Afət Şirəliyev, Telman Qurbanov, Rəhman Həsənpur, Cəfər Qafarov, Fəridə Həsənova, Təranə Məlikova, Ilhamə Soltanova, Vaqif Abuzərov, Yaqut Quliyeva, Sevda Bağırzadə, Kəmalə Qafarova, Vəfa Qəmbərova, Mahir Fərəcov artıq neçə illərdir ki, məktəbdə dərs verirlər. Onların əksəriyyəti vaxtilə bu məktəbdə ilk musiqi təhsili alıblar. Bütün şəhər ictimaiyyəti qabaqcıl və təcrübəli müəllimləri ilə fəxr edir. Bu gün uşaq və yeniyetmələrin musiqi tərbiyəsi kimi şərəfli bir işin ağırlığını, məsuliyyətini bu müəllimlər layiqincə öz çiyinlərində daşıyırlar. Ümumiyyətlə, məktəbimizin çox səmimi, mehriban, sağlam kollektivi var. Müəllimlərin hamısı çalışır ki, məktəbin 40 il ərzində qazandığı hörməti, ad-sanı öz işləri ilə layiqincə davam etdirsinlər və yaşadaraq gələc ək nəsillərə ötürsünlər.
Onu da qeyd edim ki, məktəbimizin şagird kollektivi son illərdə radio və televiziya vasitəsilə çıxışlar edib, hətta 1995-ci ildə radio-televiziyanın Yaşıl yarpaq respublika müsabiqəsinin qalibi də olmuşuq.
Məktəbimizdə yaxşı ənənələr var. Məsələn, müəllimlərin əmək fəaliyyətini, yaş yubileylərini keçiririk. Tanınmış, görkəmli sənət, elm, mədəniyyət xadimləri ilə görüşlər təşkil edirik. Süleyman Ələsgərov, Ramiz Mirişli, Arif Babayev, Alim Qasımov, Oqtay Quliyev, Ramiz Quliyev, Mirəli Seyidov, Nazim Kazımov, Səid Hacıyev və bir çox başqaları bu görüşlər sayəsində məktəbimizlə yaxşı tanışdırlar.
Mən istər bu məktəbin yetirməsi,istər müəllimi, istərsə də direktoru kimi 40 il ərzində məktəbin yaşayıb inkişaf etməsində, durmadan uğurlar qazanmasında böyük, yaxud kiçik zəhməti olan hər bir həmkarıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yubileyin təşkil olunmasında iştirak edənlərə, məktəbin yubileyinə qoşulanlara, bütün qonaqlara və Əli-Bayramlı ictimaiyyətinə, bütün işçilərimizə və valideynlərimizə ürəkdən sağ olun deyirəm. Söz verirəm ki, məktəbin müəllimləri istedadlı Azərbaycan balalarının musiqi tərbiyəsi işində bundan sonra da bütün səylərini əsirgəməyəcəklər və ölkəmizin musiqi mədəniyyətinin tərəqqi etməsində bundan sonra da öz rollarını layiqincə yerinə yetirəcəklər. Inanıram ki, şəhərimizin musiqi məktəbi 100 illik yubileyini də beləcə uğurlarla, sevinclə və başucalığı ilə qarşılayacaqdır.
Yubiley təbriklərinə qoşulmaqla və hörmətlə

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page