QIRX YAŞLI MUSIQI MƏKTƏBI
Ariz Abduləliyev
Search


QIRX YAŞLI MUSIQI MƏKTƏBI
Ariz Abduləliyev
DÜNYA PEDAQOJI MƏKTƏBLƏRI SISTEMINDƏ MUSIQILI-ESTETIK TƏRBIYƏNIN ROLU
Gülnarə SƏFƏROVA
G.G.ŞAROYEV ADINA 35 SAYLI ONBIRILLIK MUSIQI MƏKTƏBI: ƏNƏNƏLƏRIN DAVAMI
Cəmilə HƏSƏNOVA-ISMAYILOVA
MUĞAM JANRININ TƏDRISI PROBLEMLƏRI
Arif ƏSƏDULLAYEV
HEKAYƏTLI MUSIQI LÜĞƏTI (ardı)
Sevda ƏLIQIZI

 Azərbaycanda musiqi mədəniyyətinin inkişafında hər bir şəhər və rayonun, hər bir bölgənin özünəməxsus rolu və əhəmiyyəti var. Əgər respublikanın musiqi mədəniyyəti, musiqi həyatı bütöv bir sistemdirsə, ayrı-ayrı şəhər və rayonların hər birinin musiqi həyatı və musiqi mədəniyyəti bu sistemin ayrılmaz tərkib hissələridir. Əslində, bu hissələr olmasa, bütöv bir sistem mövcud ola bilməz.
Şəhər və rayonlarda müxtəlif mədəniyyət ocaqları, musiqi kollektivləri, musiqi-təhsil müəssisələri, həmçinin ömrünü sənətə bağlayan sənət adamları özünəməxsus fəaliyyətləri ilə yerlərdə musiqi mədəniyyəti sahələrində müəyyən işlər görür, bu sahədə insanlara xidmətlər göstərir, musiqi sənətini yaşadır, sənətin davamçılarını yetişdirir və beləliklə də, musiqi mədəniyyətimizin yaşamasının, inkişafının bilavasitə iştirakçılarına çevrilirlər.
Bu fikirləri sözün tam mənasında Əli Bayramlı şəhər yeddiillik uşaq musiqi məktəbi haqqında da söyləmək olar. Ilk baxışdan qəribə görünə bilsə də, bu, həqiqətdir.
Əli Bayramlı şəhərinin musiqi məktəbi indiyə qədər ölkədə musiqi kadrlarının yetişdirilməsində, uşaq və gənclərin musiqi tərbiyəsində, insanlara mədəni xidmət göstərilməsində çox dəyərli işlər görtmüşdür. Nəzərə alaq ki, professional musiqi təhsilinin ilk pilləsi məhz uşaq musiqi məktəbindən başlayır və mövcud musiqi təhsili sistemində həmin ilk pillə olmadan, ali pillələrə də çatmaq qeyri-mümkündür. Bu baxımdan Əli Bayramlı uşaq musiqi məktəbi 40 illik fəaliyyəti ərzində yalnız şəhərin deyil, ümumən respublikanın musiqi-mədəni tərəqqisinə xidmət etmişdir və məktəbin hər cür tərifə mənəvi haqqı çatır.
Əli Bayramlı şəhər musiqi məktəbinin 2001-ci ilin may ayında 40 yaşı tamam olmuşdur. Uşaq musiqi məktəbi üçün bu yaş, bu fəaliyyət əlbəttə, böyük göstəricidir, böyük yaşdır.Qırx illik yubileyini keçirmək, həm də nailiyyətlərlə, təntənə ilə keçirmək hər musiqi məktəbinə nəsib olmur. Qırx il ərzində yaşamaq, uğurla fəaliyyət göstərmək, respublikada nüfuz qazanmaq və bu nüfuzu, bu hörməti həmişə saxlamaq hər mədəniyyət ocağına nəsib olmayan xoşbəxtlikdir. Əli Bayramlı musiqi məktəbi 40 illik fəaliyyəti ərzində tədris illərini uğurla yola salmış, öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirmiş, hər gələn yeni dərs ilini üzüağ qarşılamışdır. 40 illik ömrü ərzində musiqi məktəbi şəhər əhalisi qarşısında, respublikanın musiqi ictimaiyyəti, musiqi pedaqoqları, əlaqədar təşkilatlar qarşısında daim başı uca olmuşdur. Elə buna görə də məktəbin yubileyi bütün şəhər ictimaiyyəti üçün, şəhərin mədəni həyatı üçün, bu məktəbi yaxından tanıyan mütəxəssislər üçün böyük mədəniyyət bayramına, xüsusi bir hadisəyə çevrildi və bu cür əhval-ruhiyyə ilə də qeyd edildi. Şəhər icra hakimiyyətinin, mədəniyyət şöbəsinin, təhsil işçilərinin, çoxsaylı valideynlərin, ziyalıların, respublika Təhsil nazirliyi və Mədəniyyət nazirliyi əməkdaşlarının birgə iştirakı ilə keçirilən yubiley tədbirində məktəbin məzunları, müəllim və şagirdləri də öz ürək sözləri ilə çıxış etdilər.
1961-ci ilin avqustun 1-dən fəaliyyətə başlayan musiqi məktəbində ilk əvvəl 4 (tar, kamança, fortepiano və akkardeon) ixtisas tədris edilirdisə, hazırda 9 ixtisas üzrə 670 şagird təhsil alır. Bu gün məktəbdə şagirdlərin musiqi təhsili ilə yüz nəfər müəllim məşğul olur.
Qeyd etmək önəmlidir ki, müəllimlərin böyük əksəriyyəti həmin musiqi məktəbini bitiriblər. Müəllimlərin altı nəfəri ali təhsilli, digərləri orta ixtisas təhsillidirlər. Ümumiyyətlə 40 il ərzində bu məktəbi 3094 şagird bitirmişdir. Bunlardan 178 nəfəri öz ixtisaslarını musiqi ilə bağlamış, respublikanın ali və orta ixtisas məktəblərini bitirmişlər. Məktəbin məzunlarından hal-hazırda burada işləyənlərdən başqa 78 nəfəri respublikanın digər şəhər və rayonlarında, uşaq və orta ixtisas musiqi məktəblərində, həmçinin ali musiqi məktəbində öz ixtisaslarına uyğun dərs deyirlər. Göründüyü kimi, məktəbin kadr sahəsindəki uğurları həqiqətən də böyükdür, fərəhləndiricidir. Şübhə yox ki, Əli-Bayramlı məktəbi bu gün də gələcəyin peşəkar musiqi müəllimlərini və ifaçılarını yetişdirməkdə uğurla davam edir.
Başqa bir məsələni də qeyd etmək yerinə düşər. 60-90-cı illər ərzində respublikanın orta ixtisas musiqi məktəblərini, Konservatoriyanı müxtəlif ixtisaslar - tar, kamança, balaban, zərb alətləri, skripka, qarmon, musiqi nəzəriyyəsi, musiqişünaslıq, fortepiano, xor dirijorluğu ixtisasları üzrə bitirən yüzlərlə mütəxəssis ilk pedaqoji təcrübəsini məhz Əli Bayramlı musiqi məktəbində işləməklə qazanmış, sonra Bakının orta ixtisas və xüsusi təmayüllü məktəblərdə müəllimlik fəaliyyətlərini davam etdirmiş və, beləliklə, Əli Bayramlıda qazandıqları ilk təcrübə sayəsində uğurlar qazanmışlar.
Şəhər əhalisi də, yaşlı nəsil müəllimlər də həmişə deyirlər ki, Əli Bayramlının musiqi məktəbi çörəkli yerdir və buranın çörəyi bu gün çox insanlara qismət olub. Əlbəttə, həqiqətə uyğun fikirdir. Çünki müəllim zəhməti həmişə halal işdir, xeyirli əməldir. Çünki insanlar həyatda bütün mərtəbələrə müəllim zəhməti sayəsində çatır və maddi-mənəvi durumlarını bu zəhmət sayəsində təmin edirlər. Bu baxımdan, Əli Bayramlı musiqi məktəbində vaxtilə təhsil alanlar öz əmək fəaliyyətlərinə neçə il əvvəl ilk dəfə bu məktəbdə qədəm qoysalar da, həmin bu təhsil ocağını daim minnətdarlıqla xatırlayırlar.
Şəhərin musiqi məktəbi respublikada ad-san, nüfuz qazanmış məktəblərdəndir. Bu ad-san, bu nüfuz isə illər ərzində müəllimlərin, şagirdlərin, məzunların uğurları ilə, tədris-təlim işlərinin düzgün qurulması ilə, müəllimlərin öz peşə borclarına məsuliyyətli münasibəti ilə qazanılıbdır. 40 il ərzində məktəbin qazandığı nailiyyətlərdə direktor, tədris-hissə müdiri işləmiş şəxslərin, müəllimlərin hər birinin, bütün işçilərin özünəməxsus əməyi və payı vardır. Məktəb bu ad-sanı təkcə tədris işindəki müsbət göstəriciləri ilə deyil, həm də səliqə-sahmanı, təmizliyi, tərtibatı, əyani vəsaitləri, şəraiti ilə qazanıbdır.
Məktəbin yubileyinə toplaşanlar, o cümlədən, təhsil və mədəniyyət nazirliklərindən dəvət almış hörmətli qonaqlar bu təhsil ocağının keçdiyi fəaliyyət yolu nailiyyətləri istedadlı yetirmələri və şagirdləri barədə, rəhbərlik barədə ürək dolusu danışdılar, müəllim və işçi kollektivinə təşəkkür etdilər. Xüsusilə Əli Bayramlı şəhər Icra Hakimiyyəti başçısı S.Qəhrəmanovanın və Icra hakimiyyətinin məsul işçilərinin bu yubileydə iştirak etmələri və olduqca maraqlı çıxışları - təbrikləri tədbirə toplaşanlar tərəfindən rəğbətlə qarşılandı və şəhər mədəniyyətinə göstərilən diqqət kimi qiymətləndirildi. Çox səmimi və təntənəli şəkildə keçən rəsmi bölmədən sonra müəllim və şagirdlərin iştirakı ilə yubiley konserti verildi.
Məktəbin yubileyi münasibətilə öz fikirlərini oxucularla bölüşdürmək istəyənləri təqdim edirik.
Sədaqət Qəhrəmanova Əli Bayramlı şəhər Icra Hakimiyyətinin başçısı:
- Həyatım, ictimai-siyasi və əmək fəaliyyətim həmişə bu şəhərlə, şəhərin inkişafı ilə bağlı olub. Müxtəlif illərdə məsul, rəhbər vəzifələr tutduğum üçün bütün imkanlarım daxilində Əli Bayramlının bir sənaye şəhəri kimi inkişafına, bu gözəl şəhərin mədəniyyətinin tərəqqi etməsinə çalışmışam.

   
    copyright by musiqi dunyasi 2000-2005 ©

 


Next Page