Bilindiği üzere her toplumun müziği, kendisine özel karakteristik ses örgüsüne sahiptir. Azerbaycan klasik müziği de bu konuda dünyaya önemli izler bırakmıştır. Avrupa sanat geleneğinde klasik müzikte eserler bazen, yazılan çalgı dışındaki enstrümanlara da uyarlanabilmektedir. Bu olgu farklı çalgı özelliklerinden etkilenerek o eserin yorumuna yenilikler katabilmekte ve aynı zamanda o esere farklı bir estetik bakış açısıyla yaklaşıp yorumlayabilme imkânı yaratmaktadır. Dolayısıyla Azerbaycan müziğinin de yeni şivelerde yorumlanması, yeni bir estetik anlayış ortaya konularak değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir. Bu sebeple, Azerbaycan müziğinin örnek eserleri arasında yer alan ve başyapıt özelliği taşıyan “Cəngi” adlı eser, klasik gitar çalgısına uyarlanmış, buna ilişkin olarak müzikal yorum ve teknik bakımından öneriler sunulmuştur. Aqşin Alizade’nin özgün ve çok tanınan “Cəngi” adlı eseri, aslında bir sextet (altı enstrümandan oluşan çalgı topluluğu) için yazılmıştır. Bundan dolayı transkripsiyon veya uyarlama sırasında klasik gitar çalgısına ait teknik özellikler ve ses genişliği göz önünde bulundurulmuştur. uyarlama yapılırken klasik ve çağdaş armoni kurallarına dikkat edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aqşin Alizade, Gitar, Transkripsyon, Cəngi, Gitar Dörtlüsü

As we know, every society has its own music characteristic. Azerbaijani classical music has also left distinct traces in the world. In the European art tradition, classical music can sometimes be adapted to instruments other than the written instrument. This phenomenon is influenced by different musical instrument characteristics and it can add innovations to the interpretation of the work and at the same time provides the opportunity to approach and interpret the work with a different aesthetic point of view. Therefore, I believe that the Azerbaijani music should be interpreted in new accents and evaluated by putting forward a new aesthetic understanding. So, I chose one of the masterpiece of the Azerbaijani popular music and started to adapt it for classical guitar instrument. Agshin Alizade’s independently written and well-known work “Cəngi“ is written in the form of a Sextet (Six Instruments). Therefore, during the transcription or adaptation for the classical guitar, taking into account the technical limitations and sound register, efforts have been made to keep the integrity of the work. During the adaptation, guitaristic technical supplements were added for the guitar instrument. These changes were carried out on the basis of classical and contemporary harmony rules.
Keywords: Agshin Alizade, Guitar, Transcription, Jangi, Guitar Ensemble